donderdag 23 mei 2019

Damclub Apeldoorn grossiert in bestuurlijke functies

Afgelopen maand hebben (bestuurs)leden van onze damclub bestuurlijke functies op diverse niveaus verkregen.

Allereerst zijn Fred van Amersfoort en Frans de Jonge door de leden van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) gekozen voor drie jaar in de Bondsraad. De Bondsraad is het hoogste beleidsbepalende en toezichthoudende orgaan binnen de Nederlandse damsport. Een soort Tweede Kamer, maar dan binnen de damsport. Frans is aan zijn vierde en daarmee laatste termijn bezig. Fred gaat hier zijn bestuurlijke ervaring voor de eerste maal inbrengen.

Ook in de Gelderse Dambond (GDB) roerden diverse Apeldoorners zich weer. Michel van Proosdij is aangesteld in de Kascontrole Commissie van de GDB. Ook hier is Fred van Amersfoort actief als lid van een werkgroep die zich met een verandering van de competitie gaat bezighouden. Wederom Frans de Jonge is secretaris van de GDB geworden. Eind vorig jaar was hij tevens al voorzitter van het Haags Damcomité geworden: een drietal samenwerkende damverenigingen in Den Haag (DC Den Haag, De Hofstaddammers en DC Scheveningen).

Voor Denksportcentrum Noord en DCA zijn dit goede ontwikkelingen, die ons verder kunnen helpen het denksportcentrum en de damclub verder op de kaart te zetten.

woensdag 1 mei 2019

DCA gaat weer landelijk spelen

De dammers van DCA keren terug in de landelijke KNDB op zaterdag. Iets dat na het net mislopen van de landstitel een paar jaar geleden nooit meer mogelijk leek. De Apeldoorners gaan nu aan de slag in de 2e klasse KNDB.

Een zeer bescheiden doorstart overigens en al te schokkend nieuws is het ook weer niet. DCA zal een combinatieteam gaan vormen met TDT Salland en minimaal vier spelers leveren. Waarom Salland? Hans en Fred speelden afgelopen seizoen al daar. Doel was om komend seizoen met DCA weer zelfstandig een team op de been te brengen. Dat was echter net te kort dag, als we het gaan doen willen we het goed doen.

Diverse dammers van DCA spelen al landelijk bij teams in de regio en vaak ook nog in de hoogste klasse of daar net onder. Het is logisch dat zij met hun terugkeer nog even afwachten. Wij gaan daar niet op wachten en hebben onderhandeld met Salland.

Moeizame gesprekken overigens, dat dan weer wel. Het goede nieuws is: het gaat door. Dick Beking, Fred van Amersfoort, Hans van Hal en Marco Veneboer, samen met een ruime keuze aan Apeldoornse vervangers, gaan de clubkleuren verdedigen. Wij hopen zo de basis te leggen om het seizoen daarna weer met een totaal Apeldoorns team aan de slag te gaan. 

DCA zal ook met een team in Gelderland blijven uitkomen zoals afgelopen seizoen ook al het geval was.